POSZUKIWANI

Zgłoszenia postaci do przejęcia, a także poszukiwanych powiązań (ewentualnie wątków) należy umieszczać w zakładce Administracji - według podanego wzoru.


WZORY:WZÓR POWIĄZANIA
(Imię i nazwisko postaci poszukującej powiązania) poszukuje:
Informacje dotyczące poszukiwanego powiązania, ogólne lub szczegółowe (płeć i wiek poszukiwanej postaci, opis relacji/powiązania z poszukującym, zarys wspólnej historii lub wymarzonego wątku itp.)
Więcej informacji/kontakt: (dane osoby, która zamieszcza ogłoszenie)

WZÓR WOLNEJ POSTACI
Imię i nazwisko postaci: (oryginalne oraz nowe - jeśli zostało wybrane)
Wiek: (przybliżony)
Bajka: (utwór, z którego pochodzi postać)
Historia: (krótki opis pochodzący z danego utworu, zarys życia w Fabletown)
Opis: (wygląd, charakter, charakterystyczne cechy)
Powiązania: (zarys relacji z innymi bohaterami)
Wizerunek: (proponowany, narzucony, dowolny + ewentualne zdjęcie/gif)
Więcej informacji/kontakt: (dane osoby, która zamieszcza ogłoszenie)
Szablon wykonała Night Tear. Źródło: WallPaper. Obsługiwane przez usługę Blogger.